Pentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies.

1. ELEMENTE DEFINITORII

Următorii termeni şi condiţii generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către S.C Biancorossi Sport S.R.L, realizate prin intermediul magazinului virtual www.magazinfcdinamo.ro către Cumpărător.
Următorii termeni se definesc în baza Ordonanţei 130 din 31 august 2000 art.2. alin.1:

Contract la distanţă
comanda clientului confirmată de către Comerciant, fiind acceptate implicit specificaţiile produsului.

Cumpărător
persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce lansează o Comandă.

Vânzător
societatea comercială S.C Biancorossi Sport S.R.L, având sediul social Bucuresti,Str. Aurel Vlaicu  nr. 154, ap.2, sector 2, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J40/3770/2013, CIF RO31404858.

Bunuri
orice produs, inclusiv documentele menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă
un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi să facă plata acestora în termenele stabilite.

Drepturi de proprietate Intelectuală
toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Garanţia
orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie.

Specificaţii
toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menţionat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile.


Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

 1. Comandă (împreună cu menţiunile clare asupra datelor necesare pentru livrare şi facturare) şi condiţiile sale specifice
 2. Opţiuni privind modalităţile de plată
 3. Acceptarea termenilor şi conditilor şi a prelucrării datelor cu caracter personal
 4. Confirmarea comenzii (e-mail sau telefonic)


Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) sau verbală (telefonică) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia.

Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător.

3. EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

 1. Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile care îndeplinesc cerinţele şi specificaţiile Cumpărătorului;
 2. Informaţiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat;
 3. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
 4. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, www.magazinfcdinamo.ro îşi rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informaţiei din cadrul site-ului.

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media) nici una dintre informările primite de la Vânzător.


De asemenea, numele site-ului precum şi însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C Biancorossi Sport S.R.L şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENŢIALITATE - PUBLICITATE

Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător, Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului, dar şi pentru a trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.
Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.


Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului www.magazinfcdinamo.ro. S.C Biancorossi Sport S.R.L nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.


Conform condiţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informaţie referitoare la Cumpărător. Pe bază consimţământului expres şi neechivoc şi numai în limitele legislaţiei în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse, este posibil să oferim astfel de informaţii către terţi (ex: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre).

7. TERMENE - PENALITĂŢI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.


În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE - PLĂŢI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9. RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

 1. Livrare
  Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător
 2. Transport-Ambalare
  Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.
  Vânzătorul va expedia Bunurile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE

Bunurile sunt acceptate atunci când sunt conforme cu specificaţiile menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme cu specificaţiile menţionate în Comandă, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele.

11. GARANŢII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.magazinfcdinamo.ro, beneficiază de condiţii de garanţie conform legislaţiei în vigoare. Produsele sunt noi, în ambalajele originale.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă. Prin livrare se înţelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier. Deoarece livrarea se realizează numai în sistem de curierat door-to-door, curierul nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de a semna livrarea, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi în special pentru pierderea produselor.

14. FORŢĂ MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător şi cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

16. PREVEDERI DIVERSE

Părţile în contract vor fi considerate contractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau creea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte.